O nás 
Verejné obstarávanie 
Kontakt 
`

Úvod

Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schodze konanej dňa 6.8. 1993. Deň zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Dr vložka číslo 66/2 dňa 12.8. 1993.

Predmetom činnosti :

- poľnohospodárska výroba
- prenájom hnuteľných vecí v rámci voľných živnosti
- prenájom nehnuteľných vecí v rámci voľných živnosti
- skladovanie a uskladňovanie
- mechanizačné práce v poľnohospodárstve
- dodávka vody v rozsahu voľnej živnosti
- oprava poľnohospodárskych strojov

Družstvo v súčastnosti po verifikácii obhospodáruje 1708,36 ha poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárska rastlinná výroba je zameraná na výrobu objemových krmovín senáže a sena. Nosným programom družstva je živočíšna výroba a to hlavne výroba surového kravského mlieka, predaj mliečných teliat, jatočné HD. Odchované jalovice si zaraďujeme do ďalšieho chovu. Rastlinná výroba je schopná výrobiť krmoviny pre chovaný dobytok. Taktiež sa zaoberáme chovom oviec. V chove oviec sa zameriavame na odpredaj veľkonočných jahniat.


Roľnícke družstvo v Zákamennom Copyright © 2013 All Rights Reserve.